RSS

Cyflwynwyd i eisteddiad y synod o Synod Cymru 20 Ebrill 2013

02 Jun

{For the English Text Please see here}

Cyflwynwyd i eisteddiad y synod o Synod Cymru 20 Ebrill 2013

Parch. A. James Patron Bell

Ac wrth fynd o ddoe i’r ‘fory newydd draw

gad I minnau afael yn dy law (Caneuon Ffydd 800)

Wedi cael fy galw i’r weinidogaeth, mi nes brwydro yn ei erbyn. Ond dyma ni yn dod i ymgeisio ac nes sôn am hyn yn fy Gwasanaeth Tystiolaethu yn Canolfan St Paul, Aberystwyth ar nos Iau y 16 o fis Mai. Ond beth yw’r profiad ar ôl cael fy derbyn. Dyma ni yn mynd trwy’r coleg, ac cael ei danfon i’r penodiad cyntaf yn Llanbed.

Dyma profiad braf i’w fod yn weinidog ar brawf. Mae hyn yn cyfnod o dal cael ein profi, ac gweld os ydym yn teilwng am y gwaith ac i fynd yn mlaen i cael ein hordeinio. Dyma angen gwneud astudiaeth pellach, ac gyda hyn ddod i ddysgu ac arfer hefo yr gwaith weinidogol.

Ond wrth wneud y gwaith hyn roedd angen myfyrio ac ystyried ar ein gwaith fel Capeli. ac fel Capeli Fethodistaidd. Nawr gyda hyn y cwestiwn syn codi ydy beth i’w ein dyfodol, ac beth i’w ein galwad.

Mi ydym wedi ein codi gan Dduw yn rhan o’r Eglwys Sanctaidd Catholig cyffredinol, ac yn cael ei gweld yn rhan o’r traddodiad ehangach. Ac wedi ein codi i lledaenu Sancteiddrwydd Ysgrythurol.

Ond sut ydym am wneud hyn? Mae agen cyntaf gofyn: Beth i’w yr beth syn gosod ni arwhawn? Beth ydy’r beth unigryw am y Fethodistaidd? A oes genom ni rhywbeth i gynnig? Mae rhaid mi ddweud bod genom ni rywbeth, ac bod galwad arnom i edrych yn mlaen. Mae hyn yn gallu cael ei weld pam rydym yn dweud be syn cael ei alw yr “Four All’s” yn Seisnig:

  • Mae pob un angen eu hachub

  • Gall pob un gael eu hachub

  • Gall pob un gwybod ei bod wedi eu hachub

  • Gall pob un gael eu hachub yn llwyr

Dyma datganiad canolig o’n cred fel Eglwys Fethodistaidd, ac mae gofyn i ni holi ydym dal i credu hyn. A gallom rhannu hyn ar byd o’n cwmpas? Mae gofyn i ni cynnig y ffydd Cristnogol fel ydym yn ei gweld hi, nid fel ffordd gwell na neb arall. Ond fel un ffordd i Dduw. Ac o hyn mi gododd ei cyn Tadau a Mamau, ei llefydd pregethu pam daethant at ei gilith mewn nifer fawr.

Mae gofyn camu yn mlaen i pethau newydd, i darganfod beth ydy’r pethau newydd hyn. Sut rydym am cyd fynd ar byd modern. Mae pethau wedi newid o ein cwmpas, ac mae galw i ni darganfod ffyrdd o cyd ymwneud a hyn. Mae galwad – ac mae hyn wedi bod yn rhan o’r taith fel weinidog ar prawf – i ni ceisio y pethau hyn. Mi fydd galwad i ni cael ein trawsnewid, ond nid i’w hyn hefyd yn rhan o ein galwad fel Christnogion? Mae’n posib defnyddio ein hadeiladau i hyn. Cynnig lle i grŵp rhieni a phlant bach cael cyfarfod. Ond mae hefyd angen gweld fod rhai o’n hadeiladau yn anaddas at y diben, ac angen cael ei trawsnewid.

Mae gofyn fynd i cyfarfod a pobl lle mae nhw, ac mewn dull ac ffyrdd syn dealladwy i nhw. Rydym bron a bod mewn lle tebyg i’r sant Celtaidd, gyda rhan mwyaf o pobl yn dallt bron i ddim am ein ffydd. Mae’r galwad hyn yn codi ofn. Ond gallwn camu yn mlaen hefo gras Duw.

Os gallwn edrych ar emyn 801 yn Caneuon Ffydd, gwelwn yma ein galwad, ar gwahoddiad i camu yn mlaen gyda Duw, ac ddod i cyd camu gyda Crist. Yn nerth yr Ysbryd.

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on June 2, 2013 in Ministry

 

Tags: , , , , , , ,

One response to “Cyflwynwyd i eisteddiad y synod o Synod Cymru 20 Ebrill 2013

Any comments or ideas about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: